ETL

Hoe voorkom je belastingrente met betrekking tot voorlopige aanslagen?

06-04-2023

De belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen om ervoor te zorgen dat de verschuldigde belasting zoveel mogelijk wordt betaald in het jaar waarin het inkomen wordt verdiend. De meeste ondernemers zullen bekend zijn met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op de laatst bij de belastingdienst bekende gegevens. Deze gegevens zijn ontleend aan de meest recent vastgestelde aanslag dat kan soms 2-3 jaar oud zijn, de gegevens zijn dus nooit actueel.

Bij het opleggen van de voorlopige aanslagen wordt uiteraard rekening gehouden met reeds geheven belasting zoals bijvoorbeeld de loonbelasting.

De belastingplichtige kan ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen of een reeds opgelegde aanslag wijzigen. Zo kan de verschuldigde belasting gespreid betaald worden en dat kan in verband met de liquiditeitsbehoefte van belang zijn.

Voor de belastingplichtige is de voorlopige aanslag daarnaast ook van belang om te voorkomen dat men in aanraking komt met de zogenaamde belastingrente. Indien de belasting over enig jaar “te laat” wordt betaald brengt de belastingdienst rente in rekening; dat is de belastingrente:

  • 4% bij inkomstenbelasting
  • 8% bij vennootschapsbelasting

Wanneer is de belasting in dit kader “te laat” betaald?

  • De belasting is “te laat” betaald als de verschuldigde belasting 6 maanden na afloop van het belastingjaar nog niet is betaald.
  • Indien de verschuldigde belasting over 2022 voor 1 juli 2023 is betaald wordt er dus geen rente in rekening gebracht.

Ter voorkoming van deze belastingrente is het dus verstandig om tijdig een ‘verzoek voorlopige aanslag’ in te dienen. Idealiter wordt dit verzoek ingediend vóór 15 april 2023, dit heeft te maken met verschillende termijnen die we hier nu niet nader toelichten.

Vaak is de uiteindelijk over een jaar verschuldigde belasting pas na de ingangsdatum van de belastingrente bekend. Het is dan van belang  om een zo goed mogelijke schatting te maken en deze bij te stellen, middels een nieuw verzoek zodra de wijziging manifest wordt.

Een zo nauwkeurig mogelijke voorlopige aanslag vraagt om een goed samenspel tussen ondernemer en accountant. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met het secretariaat op 0314 369 820

Henk Starink, Belastingadviseur ETL Dales, ETL Halberg, ETL Jansen

Disclaimer

Dit artikel is met zorg maar wel onder voorbehoud van weren en rechten opgesteld op basis van actuele, bij ons bekende wet- en regelgeving en praktijkervaring. ETL Halberg aanvaardt  geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dit artikel.