Juridisch advies

Onze bedrijfsjuristen zijn gespecialiseerd in juridisch advies aan MKB-ondernemingen in verschillende branches (handel, medisch, horeca, bouw, e-commerce etc.) Onze juristen hebben ruime ervaring op het gebied van ondernemings- en verbintenissenrecht.

De voordelen op een rijtje

We zijn gespecialiseerd in ondernemersrecht. Denk aan arbeidsecht, huurrecht en vennootschapsrecht.

 • Het uurtarief van onze bedrijfsjuristen is beduidend vriendelijker dan dat van de gemiddelde advocaat
 • Ruime ervaring op het gebied van overnames, fusies en samenwerking
 • Advies bij het opstellen of beoordelen van overeenkomsten
 • Ondersteuning bij het oplossen of juist voorkomen van juridische geschillen en vraagstukken

Verbintenissenrecht

Onze bedrijfsjuristen bieden juridisch advies bij zaken aangaande verbintenissenrecht, zoals:

 • Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomsten, ontslagprocedures, beëindigingsovereenkomsten
 • Huurrecht: huurovereenkomsten, huurprocedures
 • Algemeen: koop-, geheimhoudings-, franchise-, detacherings-, consignatie-, agentuur-, free lance-, stamrecht-, licentie-, pandrecht-, borgtocht-, sponsorovereenkomsten, algemene voorwaarden en contracts- en schuldovernames

Ondernemingsrecht

We kunnen u op juridisch gebied onder andere helpen met:

 • Begeleiding bij inrichting en oprichting onderneming, soort rechtspersoon/onderneming
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF/maatschapsovereenkomsten (personenvennootschappen)
 • Koopovereenkomsten aandelen of activa/passiva
 • Fusies en overnames
 • Managementovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten DGA
 • Lening- en rekening courantovereenkomsten
 • Liquidatie en ontbinding rechtspersonen

Algemeen

Ook op andere rechtsgebieden kunnen onze bedrijfsjuristen u helpen. Bijvoorbeeld bij kwesties inzake:

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Incasso- en gerechtelijke invorderingsprocedures
 • Erfrecht
 • Personen- en familierecht: opstellen echtscheidingsconvenanten
 • Bestuursrecht: bezwaarschriften
 • Internationale kwesties