Verdien geld met uw salarisadministratie

04-07-2023

Ja, u leest het goed. Personeel kost niet alleen geld, soms levert het ook nog geld op! Vaak in de vorm van loonsubsidies. We behandelen 2 veel voorkomende loonsubsidies in het kort:

Loonkostenvoordeel (LKV):

Deze subsidie is voor werkgevers die medewerkers in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om:

ETL Loonkostenvoordeel

Binnen 3 maanden na indiensttreding moet de werknemer zijn aangemeld bij UWV. Deze registratie (doelgroepverklaring) wordt dan in de salarisadministratie verwerkt en een jaar later volgt de subsidietoekenning/uitbetaling. Belangrijk in dit geval is de signalering van mogelijke subsidiegevallen. Daar zullen wij u bij helpen, zodat u niet onnodig geld misloopt. Meer informatie vindt u hier

Subsidie Praktijkleren:

Deze subsidie (maximaal € 2.700 per jaar) is voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een praktijk-of werkleerplaats.

Het is een tegemoetkoming voor de kosten van begeleiding van de leerling of student.

Het gaat dan vooral om:

  1. Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort aan gekwalificeerd personeel is (Beroepsbegeleidende Leerweg-MBO/HBO);
  2. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (stage voor praktijk/speciaal onderwijs);
  3. Wetenschappelijk personeel, onmisbaar voor de Nederlandse kenniseconomie (promotieonderzoek).

Belangrijk in dit geval is dat alle formaliteiten (getekende praktijkovereenkomst, registratie als erkend leerbedrijf, urenadministratie) voor elkaar zijn. Dat wordt vaak in samenspraak met de school geregeld.

Wij helpen u met de tijdige aanvraag van de subsidie. De aanvraagtermijn start dit jaar op 2 juni en sluit op 15 september 2023. Meer informatie vindt u hier

Een goede samenwerking met uw salarisadministrateur kan vaak het verschil maken. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.

Vincent Hoebink

 

Vincent Hoebink

Salarisadviseur

Vincent.Hoebink@etl-dales.nl